Tjänster inom Microsoft Dynamics och Power Platform

Vi levererar Microsoft Dynamics AX och Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations samt tjänster inom utveckling, integration och implementering. Vi har lång erfarenhet av alla versioner av Microsoft Dynamics ERP-system.

Vi är ett lag om 15 personer med speciell kompetens inom Microsoft Dynamics, Microsoft Azure och Microsoft Power Platform. Tillsammans utgör vi ett företag som jobbar med olika typer av projekt för att utveckla och implementera just detta affärssystem. Att vi förstår processerna, har god samarbetsförmåga, kan applikationen och är experter på utvecklingsverktygen gör att vi ofta anlitas i stora projekt såväl som små.

Vi genomför projekt inom många olika branscher. Vi har referenser inom bl.a. detaljhandel, distribution och produktion. Vi finns i Göteborg men jobbar med projekt i hela Europa.

Certifikat

Samtliga medarbetare på FourOne genomgår regelbundna certifieringar inom Dynamics AX. Totalt har vi genomfört mer än 30 certifieringar inom olika områden och versioner.