Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform är en samling verktyg för att analysera data, bygga lösningar, automatisera processer och skapa virtuella agenter.

Vi har god erfarenhet inom verktygen Power BI som används för att analysera data, Power Apps som används för att enkelt bygga appar samt Power Automate som används för att automatisera processer.

Dessa produkter är väl integrerade med Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. I och med detta så väljer våra kunder ofta dessa produkter som en del i sin ERP-implementation.

Certifikat

Samtliga medarbetare på FourOne genomgår regelbundna certifieringar inom Dynamics AX. Totalt har vi genomfört mer än 30 certifieringar inom olika områden och versioner.