Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 är en samling tjänster för alla affärsprocesser.

Dynamics 365 säljs i utgåvorna Business Central för små till mellanstora företag samt Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations för större företag.

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations är det som tidigare hette Microsoft Dynamics AX.

Den senaste versionen av Microsoft Dynamics AX är 2012R3. Denna versionen kommer att samexistera med Microsoft Dynamics 365 och kommer att supporteras av Microsoft till år 2023.

I grunden är Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management byggt på det tidigare Dynamics AX2012R3 och är funktionellt mycket likt. Det största förändringen är plattformsbytet som gjort Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations till ett plattformsoberoende webb-baserat affärssystem.

I Dynamics 365 ingår även tjänsterna Field Service, Sales, Project Service Automation, Customer Service, Retail och Human Resources.

Certifikat

Samtliga medarbetare på FourOne genomgår regelbundna certifieringar inom Dynamics AX. Totalt har vi genomfört mer än 30 certifieringar inom olika områden och versioner.