Tjänster inom Microsoft Dynamics AX

Vi levererar Microsoft Dynamics AX och tjänster inom utveckling, integration och implementering. Vi har lång erfarenhet av alla versioner av Microsoft Dynamics AX.

Vi är ett lag om tio personer med speciell kompetens inom Microsoft Dynamics AX. Tillsammans utgör vi ett företag som jobbar med olika typer av projekt för att utveckla och implementera just detta affärssystem. Att vi förstår processerna, har god samarbetsförmåga, kan applikationen och är experter på utvecklingsverktygen gör att vi ofta anlitas i stora projekt såväl som små.

Vi genomför projekt inom många olika branscher. Vi har referenser inom bl.a. detaljhandel, distribution och produktion. Vi finns i Göteborg men jobbar med projekt i hela Europa.

Certifikat

Samtliga medarbetare på FourOne genomgår regelbundna certifieringar inom Dynamics AX. Totalt har vi genomfört mer än 30 certifieringar inom olika områden och versioner.